ZVO.ČI.TI (so.und.ing) 2009 – 2012

ZVO.ČI.TI. so.und.ing Collection povezava na spletno stran

Podcast zbirka avtorjev sodobne slovenske zvočne umetnosti, kurator Brane Zorman

Zbirka ZVO.ČI.TI. so.und.ing  je zbirka podcastov slovenskih zvočnih avtorjev, skladateljev elektro-akustičnih, eksperimentalnih, algoritmičnih, elektronskih, improviziranih, komponiranih del. 


DVD izdaja Zbirke ZVO.ČI.TI. so.und.ing je sklepni del večletnega projekta, zastavljenega kot kontinuirana produkcija tematsko definiranih radijskih in podcast avdio oddaj o avtorjih in njihovih delih, nastalih v studiu ali izvedenih v živo. 
Namen projekta je povezati in izpostaviti slovenske avtorje, ki ustvarjajo v polju sodobne glasbe na glasbeno-scenskem, zvočnem, intermedijskem, performativnem, medmrežnem in drugih področjih, in jih predstaviti z obstoječimi komunikacijskimi možnostmi, mrežiti v širok prostor sodobne svetovne zvočne ustvarjalnosti.

V Zbirki ZVO.ČI.TI. so.und.ing so predstavljeni avtorji Marko Batista, Marko Batista in Nataša Muševič, Miha Ciglar, Luka Juhart, Januš Aleš Luznar, Jernej Marušič (aka Octex), Miha Milek (aka Errorist), Luka Prinčič (aka Nova Viator), Maja Delak & Luka Prinčič (Wanda & Nova deViator), Vasja Progar, Random Logic, Borut Savski in Milan Kristl, Borut Savski, son:DA s s.pecar.dj splinter.emkej, son:DA s s.pecar.dj splinter, Bojana Šaljić Podešva, Irena Tomažin, TAO G. Vrhovec Sambolec in Brane Zorman. 
Na DVD Zbirki ZVO.ČI.TI. so.und.ing imajo osrednjo vlogo pogovori z avtorji o načinu dela, pristopu k materialu, snovanju, razvijanju konceptov in realizaciji idej, razmišljanja o tehnologiji, svetu, umetnosti, glasbi. Ob vključenih in predstavljenih avtorskih zvočnih delih, ki so pogosto neobjavljena, vsebuje Zbirka ZVO.ČI.TI. so.und.ing tudi besedila o avtorjih, njihove biografije, povezave na spletne strani, fotografski material, ki skupaj tvorijo kompleksen in unikaten zapis oz. dokument časa aktualne glasbene ustvarjalnosti v slovenskem in širšem prostoru. 
Večina avtorjev se aktivno spogleduje z raziskovalnim odnosom do glasbe, z zvočno prezenco,  vlogo in interakcijo fenomena zvoka z drugimi oblikami in področji sodobne umetniške prakse. V zdajšnji pojavni obliki medijev, ki s populizmom in  prevladujočimi vrednotami hitre konzumacije stremijo k instantnemu zadovoljevanju potreb odjemalcev in trženju oglasnega prostora, so medijska prisotnost teh avtorjev ali celo obstoj / nastanek kritično osmišljenih zapisov o njih tako rekoč nični.

Materiali in pogovori z avtorji so bili posneti in objavljeni med leti 2008 in 2011 in kot ZVO.ČI.TI.  so.und.ing podcast enote premierno predstavljeni v okviru radijskega FM in spletnega oddajanja umetniškega projekta radioCona – občasna radijska postaja za sodobno umetnost pri mednarodnih partnerjih (RAM Live, Novi Radio Beograd, CoLaboRadio) ter kot arhiv objavljeni na spletu.