Oscilicije / Odmevi (Oscillations / Reflections) sound exhibition

razstava ob mednarodni konferenci Computer Music Conference ICMC 2012 v Ljubljana
September 7 – 23, 2012.

umetniki: Bor Turel, Gregor Pirš, Boštjan Perovšek, Igor Likar, Igor Štuhec, Janez Matičič, Marjan Šijanec, Milan Stibilj, Primož Kuret.
izbor del: Brane Zorman

Kje se začne beseda in kje se začne zvok, ali obratno: kje se konča beseda in kje se konča zvok. in, ali še drugače: kje se začne beseda in kje se konča zvok ali obratno: kje se začne zvok in kje se konča beseda.

Razstava Oscilacije / Odmevi (Oscillations / Reflections) nas vrača v srednje oddaljene kraje in čas, ki se vztrajno oddaljujejo od te – vedno trenutne prelo- mnice, ki ji pravimo sedanjost, neulovljivi tukaj, zdaj. s svojimi zvočnimi snovmi in nevidnimi frekvenčnimi nitmi nam oscilira, ter odmeva v času o katerem mi, tukaj in zdaj premalo vemo. Zato večinoma ni kriva samo naša nevednost ali ignoranca.

Izbrana dela za zvočno razstavo so bila, v času nastanka t.j. v takrat sedanjem času, uprizorjena, posneta, izdana, predvajana, bolj ali manj obsežno dokumen- tirana. največkrat je pri tem tudi ostalo, za njihovo revitalizacijo ali z umestitvijo v širši javno dostopni arhivski kontekst največkrat ni bilo narejeno nič, ali vsaj premalo.

Zato jih v tem – sedanjem času temu primerno težko najdemo, slišimo, vidimo. skrita so v arhivih tako privatnih, kot napol javnih, kot na trakovih in ploščah, ki pa imajo nezadržno tendenco, da se izgubijo, pokvarijo, razbijejo, preskakujejo, ali se razmagnetijo…

Zvočna razstava Oscilacije / Odmevi, ki vam je predana v poslušanje in ogled je le skromen – miniaturen pregled nekaterih prelomnih, pionirskih, in pogosto, vsaj za tiste čase, tudi pogumnih, radikalnih del slovenskih glasbenih ustvarjal- cev in skladateljev v polju elektro akustične glasbe, dramatiziranega zvoka in besede. Razstava ne želi, tudi zaradi finančnih in prostorskih omejitev ne more biti kompleksen pregled.

Lahko pa nas opozori, spomni in tako vzpostavi tisto manjkajoče v izkušnjo in refleksijo vsem nam, ki se v tem času ukvarjamo z zvočno umetnostjo v vseh njenih številnih oblikah in spojih z drugimi mediji in vsebinami.

produkcija: Škuc Gallery
koprodukcija: CONA, IRZU, EARZOOM Sonic Arts Festival, ICMC2012
podpora: Ministry of Education, Science, Culture and Sport, Mestna občina Ljubljana