Hodi Mesto (Walk the City)

HM mediji1in situ večmedijski performans, ki se odvija po ulicah Ljubljane in Maribora (50min)
Irena Pivka, Brane Zorman, Saška Rakef, Klavdija Zupan

Hodi mesto je večmedijska predstava, je zvočni zemljevid v katerega gledalec vstopi in mu sledi s pomočjo aplikacije na mobilnem telefonu. S pomočjo zvočnih slik, vtisnjenih v natančno izbrane lokacije v središču mesta, prehaja med fiktivnimi in realnimi situacijami. Zemljevid preplete zvok s prostorom in ga kot celoto ponudi v doživljanje izkušnje, v premislek.
Med prostori, ki so. In prostori, ki so bili. Bi lahko bili. Morda še bodo.

TERMINI in PRIJAVA   /  HODI MESTO-spremno besedilo   /   Hodi Mesto zlozenka 

Hodi Mesto je postavljen na lastni aplikzemljevid Hodi Mestoaciji za Android pametne telefone, ki sledi poziciji in gibanju gledalca. Telefon z naloženo aplikacijo in slušalkami bo dostopen na vstopi točki (ob predložitvi osebnega dokumenta ali kavcije), prav tako pa si obiskovalec lahko sam naloži aplikacijo.

Cona nadaljuje in nadgrajuje v preteklem letu ustvarjen projekt OdzivNa mesta, ki v središče postavlja zvočni zemljevid, v želji kritične refleksije uporabe e-zemljevidov.

koncept in zasnova: Irena Pivka, Brane Zorman
besedilo: Saška Rakef v sodelovanju s Klavdijo Zupan, Ireno Pivka, Brantom Zormanom
zvočna zasnova in zvočni zemljevid: Brane Zorman
prostorska zasnova: Irena Pivka
dramaturgija: Klavdija Zupan, Saška Rakef, Jasmina Založnik
pregled besedila: Tomaž Gubenšek
tehnika: Marko Trstenjak
spremno besedilo: Jasmina Založnik

glasovi: Mojca Funkl, Tomaž Gubenšek, Gašper Jarni, Saška Rakef, Marinka Štern in otroci: Pika in Oskar Kapelj, Lara in Borut Bončina, Leo Pintar, Naomi Uma Zorman, Jan Verdellis

zahvala za inspirativne misli: dr.Aleš Novak, Mirko Perko, Azizi Beitula, Lidija Male, Borut Černe

produkcija CONA zavod za procesiranje sodobne umetnosti, Peričeva 7, SI – Ljubljana
http://www.cona.si   kontakt cona@cona.si
Program in projektne enote zavoda CONA podpira Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo,projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo