Akustično skupno

Cona je leta 2019 stopila v mednarodni projekt Akustično skupno, ki je nastal kot plod večletnega sodelovanja s partnerji, s katerimi smo v preteklih letih aktivno sodelovali pri izvedbi večjega števila projektov, predvsem pa smo se prepoznali v skupnih prizadevanjih in razumevanju umetniških vsebin.

Naši partnerji so Full of Noises (UK), Locus Sonus (FR), Soundcamp (UK), Hellenic Mediterranean University (GR) in Cyberforest (JP)

Trajanje projekta: 2019-2022

Akustično skupno je nastajajoča mreža živih okoljskih spletnih prenosov, ki opozarja na edinstvene zvoke določenih krajev po Evropi in širše. Je skupnostni projekt trenutno šestih mednarodnih organizacij, ki povezuje specifično obliko kulturne in naravne dediščine. Naše dosedanje delo vključuje vzpostavitev interaktivnega zemljevida živih zvokov, pripravo radijskih oddaj in FM razstav, globalno povezano spletno oddajanje ob zori, umetniške rezidence ter nastajanje novih umetniških del. V središču projekta so priprava, izdelava in implikacija inovativnega orodja, ki smo ga poimenovali odprti mikrofon, postavljen pa je na lokalnih območjih partnerskih organizacij, tudi v Ljubljani. Razvili bomo t. i. povezovalne ustvarjalne vire za večje število umetnikov, znanstvenikov in občanov, zainteresiranih za raziskovanje okoljskega zvoka. V projekt so vključeni umetniki, inženirji, aktivisti, znanstveniki in drugi strokovni sodelavci. Kljub temu, da je v svetu vse več pozornosti usmerjeno v preučevanje in izgradnjo zvočnih arhivov okolja, so ti še zmeraj zapostavljeni. Tako so analitične primerjave s preteklostjo nemogoče in prepuščene ‘nostalgično’ obarvanim spekulacijam. Partnerji v projektu bomo razvijali in ustvarili obsežnejšo serijo digitalnih orodij, ki bodo omogočala razširjanje in deljenje zvokov okolice v realnem času. Znotraj projekta bomo razvili tudi spletno stičišče arhiviranja zvokov ter orodja in programsko opremo za njihovo uporabo v umetnosti in znanosti z namenom širitve ekološkega zagovorništva. Projektna raba digitalnih tehnologij za produkcijo, distribucijo in uporabo bo oblikovala ‘specifične zvočne krajine,’ dostopne poslušalcem, kasneje pa, upajmo, služila tudi kot osrednja baza za nadaljnje raziskave spreminjanja okolja oziroma spreminjanja biološke diverzitete izbranih krajin, v katerih bodo odprti mikrofoni nameščeni.

Povezave na dogodke:

– povezava na 1st meeting’s ZIN (Full of Noises, november 2019, Cumbria VB, Irena Pivka, Brane Zorman)
– Manja Ristić: Introduction to Sound Listening as Psychoenergetic Agencies / predavanje v galeriji Steklenik (januar 2020, Ljubljana, SI)
Soundcamp 2020
Soundcamp 2020 – ARHIV
Odprti mikrofon Rožnik
– Brane Zorman in Staš Vrenko: Ustvarjalna tehnična delavnica
Soundcamp 2021
– Anne Cecilie Lie: (dis)solutions II
Drugi partnerski sestanek (oktober 2021, Ljubljana, SI)
Soundcamp 2022
David Rothenberg
– Boštjan Perovšek: Zvoki starodavnega kraja
– Manja Ristić: Sonična ontologija malomarnosti
Odprti mikrofon Goričko
Zaključna razstava projekta Acoustic Commons v Aix-en-Provence v Franciji

Projekt Acoustic Commons financirata Evropska unija, program Ustvarjalna Evropa in Ministrstvo za javno upravo RS.