Saša Spačal/Slavko Glamočanin:Touchscaping

ecological audiovisual performance

Saša Spačal in Slavko Glamočanin v projektu Touchscaping predstavljata intra-aktivno živo skulpturo, kjer se v steklenem gnezdu soočijo umetnica in deževniki. Preko sistema senzorjev se njihovi dotiki spreminjajo v vizualne in zvočne podobe. Mikro intervencije deževnikov generirajo makro avdiovizualno pokrajino v dvorani. Umetniški projekt Touchscaping izzove soočanja z nejasnim in tujim v samem sebi ter opozarja na človekovo sposobnost transformiranja pokrajine in na izgubljeno taktilnost med človekom in pokrajino. Dotiki so rezervirani zgolj za ljudi, stvari in posvečene živali.

Touchscaping

Pokrajine ne vsebujejo percepcijskih lastnosti, te se preko izkušenj generirajo v živih bitjih.

Intra-aktivna živa skulptura Touchscaping izraža potencialnost stika med živimi bitji v pokrajini. V polju pogleda je performerka z gnezdom deževnikov. Nahajajo se v projekciji zvočno-vizualne pokrajine, ki se generira z njihovo intra-akcijo preko sistema senzorjev. Deževniki ustvarjajo tunele, prezračujejo in rahljajo prst ter jo obogatijo z organskimi in mineralnimi snovmi. Povezava med telesi se vzpostavlja z dotikom, ki vključuje spremembo stanja v bitjih. Ona se ne more dotakniti deževnikov, ne da bi se tudi deževniki dotaknili nje.

Dotiki oblikujejo percepcijo pokrajine. Dotik določa biološka zaznava; percepcijo in vrednotenje pa oblikujejo kulturni okvirji in osebne izkušnje.Touchscaping kliče po percepciji pokrajine, ki ne temelji niti na objektivnem niti subjektivnem zaznavanju, temveč na intra-subjektivnem dojemanju, ki vključuje percepcijo entitet v okolju na vzajemni ravni. Dotikanje drugega je po eni strani dotikanje vseh drugosti, kakor tudi dotikanje tujega v samem sebi. Z dotikom vznikne potencialnost multiplicitet živega. Med performerko in deževniki v skulpturi Touchscaping ni ločnice. Intra-akcija ne vsebuje kulturnih sodb; tu ni prostora za gnus, ki bi ga povzročila nezmožnost soočenja z lastno ranljivostjo.

Integralna percepcija pokrajine nas pripravi, da prepoznamo okolico in odgovornost do nje. Preko dotika se nam predstavi lastna nedoločenost. Ko se soočimo z nejasnim in tujim v samem sebi, lahko presežemo kulturni, antropocentrični okvir, ki nam preprečuje, da bi svet doživljali sočutno. Dotik je odprtost navznoter in odprtost navzven kot del sveta v postajanju.

 

Saša Spačal deluje na presečišču intermedijske umetnosti, raziskovanja živih sistemov in zvočnih frekvenc. Verjame v prosto dostopnost znanja in izkušenj, zato svoj čas posveča tudi snovanju različnih skupnosti in mentorski dejavnosti. Živi in dela v Ljubljani. Nagrade in nominacije: Prix Cube Nomination 2016 I Prix Ars Electronica Honorary Mention 2015 I Kiics Award for Arts & Science Nomination 2014

Slavko Glamočanin je glasbenik, producent in programer. Svoje umetniško ustvarjanje raziskuje v interaktivnih projektih in openGL 3d vizualizaciji. Veliko sodeluje z drugimi umetniki: Neven Korda, Martin Bricelj, Robertina Šebjanič, Saša Spačal, Špela Petrič. Nagrade in nominacije: Prix Ars Electronica Honorary Mention, 2016 I EuroPrix Festival, 2008

Autorja: Saša Spačal in Slavko Glamočanin
Teksr: Ida Hiršenfelder in Saša Spačal
Kostumografija: Vesna Mirtelj

Produkcija projekta: Zavod Carnica v sodelovanju z zavodom CONA, 2017
Produkcija rezidence in dogodkov v Kranju – stolp Škrlovec in Vrt Hortikulturnega društva: Zavod Carnica
Produkcija dogodka v Rastlinjaku Tivoli: CONA
Partner: Rastlinjak Tivoli, Botanični vrt Univerze v Ljubljani
Projekt sta sofinancirala Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana
Za pomoč pri izvedbi projekta se najlepše zahvaljujemo Steklarni Hrastnik, Mirjanu Švaglju, Lini Rici in zavodu Aksioma
Program Layerjeve hiše, ki jo upravlja Zavoda Carnica, podpira Mestna občina Kranj
Program CONA podpira Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo