Odpri mikrofon Goričko

Cona je avgusta 2022 postavila drugi odprti mikrofon na lokaciji Krajinski park Goričko, ob obronku gozda na zasebnem vrtu. Postavitev je del širšega mednarodnega projekta, ki poteka pod okriljem mreže Akustično skupno.

Poslušalnica Goričko je del mreže odprtih mikrofonov v Evropi in na Japonskem v okviru projekta Creative Europe Acoustic Commons. Partnerji projekta Acoustic Commons so: Locus Sonus (Aix-Marseille), Full of Noises (Barrow-in-Furness), Hellenic Mediterranean University (Kreta), Cyberforest (Tokio) in Soundcamp (London).

Prenos v živo s prostranega vrta ob obronku gozda je pozicioniran v parku Goričko. Kultiviranje vrta je nekakšen učni poligon, kraj, kjer se trudimo ohraniti in privabiti biodiverziteto krajinskega parka. Spomladi se lahko sliši zvok travnika in sadovnjaka, ponoči pa glasovi nočnih živali, za katere sta vrt in njegova okolica manjša priročna shramba.

Prenos v živo večinoma poteka v času, ko vrt sameva, brez ljudi, ki ga obdelujejo.

Goričko je gričevnata pokrajina na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije. Na jugu gričevje prehaja v Mursko ravan. Na zahodu Goričko meji na Avstrijo, na vzhodu na Madžarsko. Zaradi obmejne lege, gričevnate pokrajine in odmaknjenosti od večjih središč je bilo Goričko skozi zgodovino prikrajšano za večja naselja, industrijo in prometne poti. Prebivalstvo je bilo tako skoraj prisiljeno v samooskrbno kmetovanje. Danes spoznavamo, da je prav slednje prispevalo k ohranitvi izjemne krajinske in biotske pestrosti, ki zaznamuje Goričko in ga loči od drugih pokrajin.

Objavljeno v 1/radioCona. Komentiranje onemogočeno