Razpis strokovnih štipendij za študente_ke

za leto 2022/2023
strokovni štipendiji za študente_ke višjih letnikov:
AG, UNG, IAM, FA, Visoke šole multimedije, Oddelek za muzikologijo FF, Oddelek za biologijo in Oddelek za krajinsko arhitekturo BF

Področja: raziskovanje medvrstnega zvočnega sporazumevanja, inovacije na področju akustične ekologije, bioakustična umetnost in mehatronika, teoretski sestavki

Razpisujemo štipendiji za študente_ke, ki bodo v študijskem letu 2022/2023 vpisane_i na navedenih izobraževalnih ustanovah. Vlogo z motivacijskim pismom je potrebno poslati na info@cona.si, do vključno 1. oktobra 2022.

Namen štipendije:
Namen štipendije je popularizacija in razširjanje medvrstne zvočne umetnosti, umetnosti, ki raziskuje odnose in sporazumevanje zunaj posamezne biološke vrste. Štipendija podpira tudi raziskovanje, usmerjeno v nova dognanja na področju zvoka, sporazumevanja med vrstami in medvrstnega sožitja ter spodbuja inovacije na področju zvočne umetnosti narave in človeka.
Podpira razvoj raziskav na področju bioakustike in akustične ekologije, razvoj zvočnih artefaktov in mehatronike, razvoj in umestitev intermedijske instalacije ali/in zvočne slike v umetnostno okolje, pa tudi razvoj metod in pilotne izvedbe projektov za ozaveščanje publike.

Kriteriji za pridobitev štipendije:
Izbrani kandidat_ka mora poznati in gojiti interes za glasbeno in zvočno umetnost.
Prednost bodo imeli kandidati_ke z zaključeno vsaj nižjo glasbeno šolo (instrument/glas).
Kandidat_ka mora vlogi priložiti motivacijsko pismo in CV, iz katerega bo razviden interes in raziskovalni potencial posameznika_ce.
Kandidat_ka mora vlogi priložiti tudi kratek osnutek predlaganega individualnega dela.

Kandidat_ka bo poleg samostojnega dela imel_a priložnost sodelovati pri izbranih dogodkih in izobraževanjih zavoda Cone, zlasti na področjih medvrstne umetnosti, bioakustike in raziskovalne zvočne umetnosti. Od kandidata_ke se pričakuje priprava kratkega, kvalitetnega zvočnega dela v okvirih omenjenih področij, ali kratko raziskovalno teoretsko delo, ki se bo predstavilo javnosti.

Mesečna kvota štipendije znaša 190 EUR in se dodeli za čas študijskega leta, z začetkom 1. oktobra 2022.

Objavljeno v 5/Cona, Steklenik. Komentiranje onemogočeno