iPad, KREDA IN ŠIVANKA

Delavnice sodobne umetnosti za otroke (7-13), ki povezujejo digitalno tehnologijo in ročna dela.

Ali je mogoče o novih tehnoloških napravah spregovoriti na podoben način kot o tradicionalnih ročnih delih? Ali lahko tehnološke naprave uporabimo na kreativen način kot to predpostavlja izdelava objektov skozi ročne tehnike? Katere vrste spretnosti potrebujemo za pristop k delu?

V združevanju dveh na videz zelo raznolikih tehnik in tehnologij bomo odprli nevidne povezave, ki med njimi potekajo. Pokazali, da lahko računalniško vezje postane nit, da vzorec, ki ga ustvarimo s šivanko soroden izdelavi glasbene notacije/partiture. Pokazali, da se iz točke, pike ali vboda prične rojevat kreacija, bodisi zvočni zapis ali ročno izdelan vzorec/objekt. Materija, s katero se bomo pobližje spoznali ponuja v obeh primerih številne možne pristopa in prijeme, ki jih bomo skupaj z najmlajšimi raziskovali in ustvarili pisano paleto možnih kreacij.

Prepletali bomo vloge, pokazali, da je šume med vlogami in predpostavkami o načinih rabe in primernosti udeležbe mogoče preseči in da je igra in preplet v dveh vzporedno potekajočih in navidez zelo raznolikih delavnic mogoče združevati.

Delavnice so namenjene otrokom med 7 in 13 letom in bodo trajale 2 intenzivni uri pod vodstvom pedagoško in profesionalno (bodisi v ročnih delih, bodisi ustvarjalcev, ki delujejo na področju zvoka) usposobljenih mentorjev.