Brane Zorman Hidden Materia (pre.phase.1)

Tuesday, 9.Oct 2012, 8:00pm, Glej Theatre Ljubljana

Brane Zorman bo v živo v prostorski postavitvi izvedel prvi del trilogije elektroske skladbe Skrita snov / Hiden Materia (Pre.phase.1), ki bo v letu 2012 realizirana na različnih lokacijah na planetu.
Skladba Skrita snov / Hiden Materia je simbolno zvočno zastavljena kot formiranje in potovanje elementarne žive, surove energije zemeljske magme skozi številne procese transformacije in sinteze, vse do osvobajajoče osvoboditve in sprostitve, umiritve trdne materije na zemlji in razširjanje plinske disperzijev zraku.

Zajete slike in video posnetki vulkanskih priprav in izbruhov se v realnem času spreminjajo v zvok. To kar programska opema vidi – mi slišimo. Gre za surov vpad energije nizkofrekvenčnih gmot, katere s pomočjo multitouch kontrolerjev usmerja avtor in izvajalec in postavitvi 5.1 prostorskega zvoka ustvarjajo vtis, da smo v središču dogajanja izbruha.

Za realizacijo skladbe je potrebna kompleksna sinhronizirana koda, ti teče na dveh računalnikih in je krmiljena z algoritmi časovnih kod, pridobljenih iz dvodimenzionalnih vzorcev slik.
This entry was posted in 4/Sound & Music. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.