BI SubAquattikka

Igor ŠtromajerBrane Zorman – Authors and Performers / Avtorja in izvajalca

21.12.2010: The Ballettikka Internettikka SubAquattikka video was uploaded to the internet via Intima Vimeo channel and premiered / embeded on Cona in Intima web sites. / Video delo projekta Ballettikka Internettikka SubAquattikka smo objavili na spletu na Intima Vimeo kanalu in objavilo na Cona in Intima spletnih straneh.

[vimeo 18067807]

More photos from shooting phase

Theoretical Adviser / teoretska svetovalka: Bojana Kunst
Spatial Adviser / prostorska svetovalka: Irena Pivka
Location / lokacija: Ljubljana ZOO, Slovenia / Živalski vrt Ljubljana, Slovenija, Micro-location / mikrolokacija: vivarium / vivarijhttp://www.zoo.si # see Ljubljana ZOO map for details / zemljevid ZOO Ljubljana:

Co-produced by Cona (www.cona.si) and Intima Virtual Base (www.intima.org), 2010. / So-produkcija: Cona in Virtualna baza Intima, 2010.

Special thanks to Barbara Mihelič, Scientific Director, Ljubljana ZOO. / Posebna zahvala Barbari Mihelič, strokovni vodji Živalskega vrta Ljubljana.

Ballettikka Internettikka SubAquattikka is supported by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and the Town Municipality of Ljubljana – Department of Culture. / Ballettikko Internettikko SubAquattikko podpirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo.

[] [] []

Ballettikka Internettikka is a series of tactical art projects which began in 2001. It explores wireless Internet ballet performances combined with guerrilla tactics and mobile live Internet broadcasting strategies. / Medmrežna baletna serija Ballettikka Internettikka je mednarodni intermedijski projekt, ki nastaja že od leta 2001, pa vse do danes:< www.intima.org/bi

Additional information about Ballettikka Internettikka / Dodatne informacije o projektu Ballettikka Internettikka:

Intima Facebook: www.facebook.com/intima
Intima Facebook Group: tinyurl.com/yhnfbv6
BI SubAquattikka (Tests) Flickr: bit.ly/cI9Flz
Intima Twitter: twitter.com/intima

www.initma.org
www.cona.si

[] [] []

“We shall fight them on the beaches. We shall fight them on the
landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets, we
shall fight in the hills. We shall never surrender.” (W. Churchill)

This entry was posted in 3/Ballettikka Internettikka. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.