ZVO.ČI.TI. soundart podcasts

radioCona 88.8 MHz and stream /  Dec 1. – 4. 2009

RAM LIVElive.radioartemobile.it / Dec 3. and 4. 2009

Listen to ZVO.ČI.TI / SO.UND.ING podcasts and mp3 downloads

ZVO.ČI.TI. (so.und.ing) is presenting the work of artists and music – sound researchers: Marko Batista, Luka Prinčič, Tao G. Vrhovec Sambolec, SON: DA, Octex, Borut Savski, Irena Tomažin and Bojana Šaljič Podešva.

dec.4 /15.00 Irena Tomažin and Nova deViator (Luka Prinčič)

dec.3 /15.00 Bojana Šaljič Podešva and Borut Savski

dec.2 (15,00 Marko Batista and Octex

dec.1 /15.00 Tao G. Vrhovec Sambolec and son:DA

Projekt  ZVO.ČI.TI. (so.und.ing) je produkcija tematsko povezanih soundart avdio-video podcast medmrežnih performanceov  slovenskih avtorjev, v digitalni obliki avdio podcasta.
V projektu ZVO.ČI.TI. (so.und.ing) združujemo in predstavljamo in dela umetnikov ter zvočnih raziskovalcev: Marko Battista, Luka Prinčič, Tao G. Vrhovec Sambolec, SON:DA, Octex, Borut Savski, Irena Tomažin in Bojana Šaljić Podešva.
Namen projekta ZVO.ČI.TI. (so.und.ing) je povezati slovensko zvočno-intermedijsko sceno, ki ustvarja v polju sodobne glasbe na glasbeno scenskem, zvočnem in medmrežnem področju in raziskava internetnega performanca v avdio-video podcast obliki. V projektu sodelujejo avtorji mlajše in srednje generacijie, ki ustvarjajo pretežno avtorsko glasbo in zvočno opremo za različne oblike projektov sodobne umetnosti. Večina predstavljenih avtorjev se aktivno spogleduje z raziskovalnim odnosom do zvoka, glasbe in zvočno prezenco na soundart medmrežnih projektih.
Projekt ZVO.ČI.TI. (so.und.ing) je koprodukcija CONA in internetnega art radija RAM LIVE. Projekt so-kurira Ilari Valbonesi, intermedijska kuratorka in direktorica RAM LIVE in se je med 1. in 4. decembrom 2009 istočasno predvajal na radioCona 88.8MHz in RAM LIVE , ter arhiviral in objavil na internetni strani radioCona in v SAM – soundartmuseum.
avtor projekta: Brane Zorman
so – produkcija: CONA in RAM LIVE

ENG:
ZVO.ČI.TI. (so.und.ing) is a production of a thematically related sound-art audioperformances of Slovenian composers and sound artists in podcast format. The project integrate audio-Slovenian intermedia scene, creating the field of contemporary music on musical theatrical, audio and internet-based field and internet research performances. The project involves the authors of young and middle generations that generate predominantly creative approach to music and sound for various forms of contemporary art projects. Featured authors (Marko Battista, Luka Prinčič, Tao G. Vrhovec Sambolec, SON:DA, Octex, Borut Savski, Irena Tomažin in Bojana Šaljić Podešva) are actively flirting with exploratory attitude to sound, music and sound presence in the field of contemporary sound-art. 
ZVO.ČI.TI. (so.und.ing) is produced by CONA institute in co-production with the art web radio RAM LIVE, co-curated Ilari Valbonesi (Intermedia Curator, Director RAM LIVE). The project ZVO.ČI.TI. (so.und.ing) will be simultaneously presented on radioCona and RAM LIVE broadcast and programme and also archieved and filed in the SAM – soundartmuseum and radioCona podcasts & archive.
author of the project: Brane Zorman
co – production: CONA in RAM LIVE

This entry was posted in 4/Sound & Music. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.