radioCona ARSENAL DEPO 2K9

Dec 1. – 4.  2009,  daily from 15.00 to 22.00 / 88.8MHz
___
radioCona 88.8MHz občasna radijska postaja za sodobno umetnost, oddaja s prizorišča ARZENAL DEPO / 2K9, studio Viba film, Ljubljana. Poslušate v živo. Zvočna krajina, govorne in zvočne intrevencije sodelujočih umetnikov, ARZENAL DEPO /2K9.  Zvoki se zajemajo z mikrofoni na različnih lokacijah in z njimi mapira prostor prizorišča.  radioCona 88.8MHz
more   radioCona ARSENAL DEPO 2K9

This entry was posted in 1/radioCona. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.